Anasayfa İletişim Ürünlerimiz
Teknik Bilgileri

BIÇAK AĞZININ AÇILARI

1 - BIÇAK AĞZININ AÇILARI (Şekil 1 -2)
 
α   = Bıçak sırtı boşluk açısı
α1 = Yan boşluk açısı (Teğetsel)
α2 = Boşluk açısı (Çevresel)
β   = Keskinlik ve bileme açısı (Kesme yüzeyi ve boşluk açısı)
 
γ   = Kesme açısı (0º - 30º negatif olabilir.)
λ   = Eksenel açı
  = Yanal tarama açısı
 
Kenarlardaki açılar kesici takımın fonksiyonlarına göre değişir. Kesme hızı ve kesilecek malzeme cinsi kesici kalitesini belirler.
 
1.1 Eksenel açı
1.1.1  Düzlem yüzey (Axıal açı 0º ) kesme ağzı eksene pareleldir (Şekil 3).
1.1.2  Tek yönlü ağız eğimi (Axıal açı tek taraflı) (Şekil 4).
1.1.3  Ağız eğimi çift yönlü - sağa ve sola (Şekil 5).
1.1.4  Çift yönlü ağız eğimi - sağa ve sola çizicisiz (Şekil 6).
1.1.5  Tek yönlü ağız eğimi - tek taraf çizicili (Şekil 7).
 
1.2 Çizicilerde kesim tasarısı (Şekil 8).
 
x = Çevresel çizici tasarımı.
y = Geciktirilmiş çizici tasarımı.
ÿ = Çizicide kesme açısı.
 
Negatif, Ağaç damarına ters gelen kesimlerin özel kesici tasarımı.
 
Pozitif, Ağaç damarına ters gelen ve bitiş noktasında olan kesimlerde kullanı-lan cizici tasarımı.


KESİCİ TAKIM TATBİK KOŞULLARI

2 - KESİCİ TAKIM TATBİK KOŞULLARI
 
2.1 İsimlendirilmiş Uygulamalar.
 
2.1.1 Ağaç kesiminde çalışma yönleri (Şekil 9).
a - Damar boyu yönünde kesim (Suyuna).
b - Damar karşıtı yönünde kesim (Sokrasına).
c - Damar karşıtı, bitim noktası kesimi.
 
2.1.2 Çalışma parçasının ilerleme yönüyle ilgili olarak kesicinin çalışma yönleri (Şekil 10).
d - İlerleme yönünde çalıştı rma. Bıçak dönüş ve ilerleme yönü aynı yönde.
e - İlerleme yönünün tersinde çalıştırma. Bıçak dönüş yönü ilerleme yönünün tersinde.
 
2.1.3 Masif ahşapta, bıçak çalışma yönünün ahşap damarı ile uyumu (Şekil 11).
f  - Lif boyunca çalişma yönü
g - Lifin ters yönünde çalışma.
h - İlerleme ile birlikte lif yönünde çalışma.
i - İlerleme ile birlikte lif ters yönünde çalışma.
 
2.2 Dönüş yönleri
2.2.1 Delikli kesiciİerde kesiş yönü.
Saatin ters yönüne dönüş (Şekil 12).
Saatin yönüne dönüş (Şekil 14).
re = İlerleme yönünde bakıldığında saat yönünde dönüş.
li = İlerleme yönünde bakıldığında saatin ters yönünde dönüş.
 
2.2.2 Saplı tip bıçaklarda dönüş yönü daima resimlerdeki ilerleme yönünde bakılması gereklidir.
re = İlerleme yönünde bakıldığında saat yönünde dönüş (Şekil 15).
Sap sağ vidalı.
Ii = İlerleme yönünde bakıldığında saatin ters yönünde dönüş (Şekil 16).
Sap Sol vidalı
 
2.2.3 Parçaya göre kesici yerleşimi (Şekil 17).
Bu şekil ilerleme yönünde bakılmıştır.
Sağ kesme yönlü parçanın sol tarafındaki mile
Sol kesme yönlü parçanın sağ tarafındaki mile.
 = Parçanın makina tablasına gelen yüzeyi.
 = İlerleme yönü
 
2.3 Kesme hızı - V (Kesme Hız Çizelgesi).
Kesme hızı kesicinin her saniyede almış olduğu mesafedir. Ölçü birimi m / saniye'dir. Çalışma kuralı yumuşak ağaçlarda yüksek kesme hızı, sert ağaçlarda düşük kesme hızı şeklindedir.
 
2.4 İlerleme oranı (u).
Bu bölümde ilerleme oranı ile ilgili kesin değerler vermek mümkün değildir. Ancak yaklaşık uygun değerler tablo halinde sunulmuştur. Bu oran bıçak kalitesi, profil derinliği, kesilecek malzeme cinsi ve makina tipine göre değişir. İlerleme oranını ayarlarken kural, mümkün olan en yüksek hızı seçmektir. Yüksek ilerleme hız oranı yüzey kalitesi ve makina gücü ile de doğrudan ilgilidir. Bütün kesici takımlarda, körelme zamanını uzatmak için olabildiğince yüksek ilerleme oranı seçilmelidir.
 
2.5 Yüzey kalitesi (Şekil 8 - 19 - 20).
- Doğru kesici seçimi,
- Uygun olan en yüksek kesme hızı,
- Kesici takım çapı,
- Kesicinin eksenel çalışma hassasiyeti ve sistem doğruluğu,
- Makinanın titreşimsiz çalışması ve uygun makina seçimi,
- Kesicinin keskinlik durumu,
- Kesilen malzemenin kalitesi,
- Ağaç işleme sisteminin seçimi (İlerleme hızı ve devir sayısı)


Anasayfa | Kurumsal | Ürünlerimiz | Katalog | Teknik Bilgileri | Sipariş | Referanslar | İletişim
Adres: Çamlıtepe Caddesi  No : 157 / 2   Siteler - ANKARA

Tel: +90 312 351 83 84 -- 348 03 23

Faks: +90 312 350 42 36

E-mail: info [at] motifsan.org  -  bilgi[at]motifsan.org